El 29 de març de 2019, és va celebrar l'acte de signatura on partits polítics, Diputació de Barcelona, Consell Comarcal del Vallès Occidenatl (CVOC), sindicats, patronals, universitats, centres de recerca, col·legis professionals, associacions empresarials i empreses van signar l’acord de funcionament i desplegament de les línies estratègiques de la Taula de la Competitivitat Industrial de Rubí (TCIR). Aquest òrgan, que es va crear al novembre de 2017, estableix un espai de concertació i corresponsabilitat pioner on els agents d’interès dels àmbits de territori, empresa i coneixement treballen conjuntament en la definició i implantació de les polítiques de proximitat per al desenvolupament econòmic local. El document estableix les bases d’aquest nou model de funcionament i governança per a la competitivitat industrial i la qualitat de vida de Rubí, en detalla els drets i deures de les organitzacions que en formen part així com defineix el seu Pla Estratègic.....(+)

Compartir