5/6- Una visita molt interessant on hi podem trobar i consultar  documentació a partir del S.X fins,  aleshores. Documents i fotografies d'èpoques que han marcat la nostra societat catalana.

Compartir