ACTE SOCIAL 2019
Descripció: D'acord amb el que es prescriu l'article 58 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), es convoca la Junta Ordinària General de la Delegació del Vallès, pel proper dia 28 de febrer a les 18.30 h en primera convocatòria ia les 19h en segona.Per acord de la Junta Directiva de la Delegació del Vallès de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC), i d'acord amb l'article 62 dels Estatuts, es convoca Assemblea d'associats el proper dia 28 de febrer a 18,30 h en la primera convocatòria i a les 19h en segona.


ORDRE DEL DIA
1.Lectura i aprovació, si s'escau, de les Actes de les reunions anteriors del 18 d'octubre de 2018
2.Informes dels Presidents
3.Memòria 2018
4.Precs i preguntes


Agrairem la vostra assistència i puntualitat. I us demanem que la confirmeu prèviament.

La reunió es farà a la seu de la Delegació del Vallès, c / Advocat Cirera, 2-8 2n, porta 23, de Sabadell.


Sabadell, 18 de febrer de 2019Pere Figueras Nart
Delegació del Vallès del COEIC
Secretari


Miquel Àngel Fos
Delegació del Vallès de l'AEIC
Secretari
Dates: 15/02/2019
Horari: De les 20:00h fins les 23:30h
Lloc: Camí Mas Moreneta, 08160 Montmeló, Barcelona

Preu: 35 EUR
Reserves: valles@eic.cat