Vallès

Les Delegacions del Vallès, la de l’Associació i la del Col•legi, que per simplificar les agrupem sota la denominació "Delegació del Vallès", comprenen les dues comarques vallesanes, Vallès Occidental i Vallès Oriental i tenen per objectiu treballar al servei dels enginyers i de les enginyeres del territori propi, que actualment som gairebé 1.500.

La Delegació del Vallès té el seu origen en l’oficina de visats que el Col•legi va obrir a Sabadell l’any 1951 per apropar aquest servei, en aquell moment únicament presencial, als col•legiats d’ambdues comarques.

L’any 1993, per iniciativa del llavors degà, Àngel Llobet, es va crear la Comissió de Vallès, amb l’objectiu d’anar més enllà del servei de visats, és a dir, tenir presencia de la professió en el territori i apropar les nostres institucions al col•lectiu, a la societat i a la industria dels dos vallesos.

L’any 2000 es va constituir formalment la Delegació del Vallès del Col•legi, amb l’aprovació dels nous estatuts col•legials, que descriuen la distribució territorial en cinc demarcacions i una delegació, la Delegació del Vallès, dins de la Demarcació de la Regió Metropolitana de Barcelona. I amb l’aprovació dels nous estatuts de l’Associació, l’any 2011, amb la mateixa distribució territorial, es constitueix la Delegació del Vallès de l’Associació.

Els objectius de la Delegació del Vallès són doncs, des del seu origen, tenir presència institucional i establir relacions amb el col•lectiu, amb l’administració, amb la societat i amb el mon professional, industrial i universitari del territori.

Memòria 2020

Òrgans de Govern

La Junta General Ordinària i Assemblea General  son els màxims òrgans d’expressió de la voluntat dels associats/col•legiats adscrits a la delegació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any (febrer i octubre). La Junta Directiva és l’òrgan rector de la Delegació.

Dates Juntes Generals i Assemblees Generals: 25 de febrer de 2021 i 21 d'octubre de 2021

Acta reunió Juntes 25 de febrer

Francesc Figueras

Francesc Figueras Bellot

President de l'Associació

Germán Palacin Fornons

President del Col·legi

Miguel Angel Fos

Miquel Àngel Fos Vieco

Secretari/Interventor de l'Associació

Pere Figueres

Pere Figueras Nart

Secretari del Col•legi

Esteve Font

Esteve Font Renom

Vocal de l'Associació i el Col·legi

David Gonzalez

David González Díez

Vocal de l'Associació i el Col·legi

Izard

Jordi Izard Granados

Vocal de l'Associació i el Col·legi

Emilio Perez Dieguez

Emilio Pérez Diéguez

Vocal de l'Associació

Oriol Xalabarder Anglí

Vocal de l'Associació

Bericat

Carles Bericat López

Vocal del Col·legi

Daniel Garcia

Daniel García Almiñana

Vocal del Col.legi

Assumpta Mas

Maria Assumpta Mas Llobet

Vocal del Col·legi

Francesc Mesas Moreno

Vocal del Col.legi

Emilio Perez Pastor

Emilio Pérez Pastor

Vocal del Col·legi

Miquel Portell Tarrés

Vocal del Col·legi

Les altres demarcacions