Vallès

Les Delegacions del Vallès, la de l’Associació i la del Col•legi, que per simplificar les agrupem sota la denominació "Delegació del Vallès", comprenen les dues comarques vallesanes, Vallès Occidental i Vallès Oriental i tenen per objectiu treballar al servei dels enginyers i de les enginyeres del territori propi, que actualment som gairebé 1.500.

La Delegació del Vallès té el seu origen en l’oficina de visats que el Col•legi va obrir a Sabadell l’any 1951 per apropar aquest servei, en aquell moment únicament presencial, als col•legiats d’ambdues comarques.

L’any 1993, per iniciativa del llavors degà, Àngel Llobet, es va crear la Comissió de Vallès, amb l’objectiu d’anar més enllà del servei de visats, és a dir, tenir presencia de la professió en el territori i apropar les nostres institucions al col•lectiu, a la societat i a la industria dels dos vallesos.

L’any 2000 es va constituir formalment la Delegació del Vallès del Col•legi, amb l’aprovació dels nous estatuts col•legials, que descriuen la distribució territorial en cinc demarcacions i una delegació, la Delegació del Vallès, dins de la Demarcació de la Regió Metropolitana de Barcelona. I amb l’aprovació dels nous estatuts de l’Associació, l’any 2011, amb la mateixa distribució territorial, es constitueix la Delegació del Vallès de l’Associació.

Els objectius de la Delegació del Vallès són doncs, des del seu origen, tenir presència institucional i establir relacions amb el col•lectiu, amb l’administració, amb la societat i amb el mon professional, industrial i universitari del territori.

Memòria 2023

Òrgans de Govern

La Junta General Ordinària i Assemblea General  son els màxims òrgans d’expressió de la voluntat dels associats/col•legiats adscrits a la delegació. Es reuneix amb caràcter ordinari dues vegades l’any (febrer i octubre). La Junta Directiva és l’òrgan rector de la Delegació.

Dates Juntes Generals i Assemblees Generals: 09 de març de 2023 i 27 d'octubre de 2023

 

Germán Palacin Fornons

Francesc Figueras

Francesc Figueras Bellot

Pere Figueres

Pere Figueras Nart

Ana M. Carrasco Tomas

Josep M. Domènech Mas

Esteve Font

Esteve Font Renom

Miquel Àngel Fos Vieco

Daniel García Almiñana

David Gonzalez

David González Díez

Sofia Lazo Rodríguez

Assumpta Mas

Maria Assumpta Mas Llobet

Sergi Martínez-Abarca Espelt

Guillem Penalva Pous

Emilio Perez Dieguez

Emilio Pérez Diéguez

Emilio Perez Pastor

Emilio Pérez Pastor

Miquel Portell Tarrés

Oriol Ventura Duran

Oriol Xalabarder Anglí

Les altres demarcacions