Intercol.legial Tècnica del Vallès-Presentació Calendari formatiu 2019.
Descripció: La Intercol·legial Tècnica del Vallès, formada per les delegacions del Vallès dels col·legis d'enginyers, arquitectes i aparelladors, organitza la sessió informativa "Calendari formatiu 2019". En aquesta sessió us presentarem el calendari de cursos, visites guiades, sessions informatives i d'altres activitats previstes per aquest any. L'objectiu és oferir un coneixement transversal, que permeti als professionals dels tres col·legis gaudir d'un ampli ventall formatiu.

Aprofitarem aquesta sessió informativa per tal que els ponents dels principals cursos programats desenvolupin una part del temari i els objectius a assolir:


-Presentació del curs "Edificis NZEB: Com seran els edificis a partir del 2020"

L'objectiu del curs és donar a conèixer quins criteris de disseny i d'execució s'hauran d'assolir per donar compliment al nou CTE, i arribar als objectius de reducció de CO2 de la Unió Europea.
- Presentació del curs "Ventilació mecànica en els edificis. Criteris mínims i pràctics"

L'objectiu del curs és conèixer els criteris normatius a complir i les possibles solucions per abordar-los i comptabilitzar-los amb els principis d'eficiència energètica. Es plantejarà en habitatges, locals comercials, restauració i industrial.
- Presentació del curs "Protecció contra el soroll en els edificis de l'HR a la pràctica"

L'objectiu del curs és conèixer els criteris normatius mínims de protecció del soroll en els edificis, ja siguin exteriors o emesos per la pròpia activitat. Solucions constructives i proves necessàries. Es plantejarà en habitatges, locals comercials i industrials.


Si voleu assistir, escriviu un correu valles@eic.cat
Activitat gratuïta
Dates: 12/02/2019
Horari: de les 18 a les 19,30h
Lloc: Seu de la Delegació del Vallès del COAC (c. Colom, 114, 1a planta. Edifici Vapor Universitari. 08222 - Terrassa)