Curs: Gestió de la compatibilitat electromagnètica. Directiva 2014/30/UE
Descripció: L'objectiu del curs és explicar la Directiva de compatibilitat electromagnètica 2014/30/UE d'obligat compliment per a les màquines i instal·lacions fixes amb el mateix nivell d'exigència que les directives de baixa tensió i de seguretat. Conèixer els conceptes bàsics de la compatibilitat electromagnètica ( CEM ). Conèixer la metodologia de la gestió de la CEM a les màquines i instal·lacions fixes. Conèixer el concepte CE + CE # CE i la seva aplicació en la gestió de compra dels components i la seva instal·lació.

Aquest curs va dirigit a directors tècnics, enginyers de disseny elèctric / electrònic / mecànic, enginyers de qualitat, personal tècnic i instal·ladors d'empreses fabricants de maquinària , integradors i instal·ladors d'instal·lacions fixes complexes.

Professorat


Francesc Daura 
Enginyer Industrial. Consultor en CEM. CEMDAL.

Fitxa completa, inscripció, etc.
Per veure la fitxa completa del curs, programa, preus i tramitació de la inscripció, fes click AQUÍ
Dates: 21/10/2021
Horari: de 9 a 18 h
Lloc: Seu de la Delegació + Online en directe