Curs: Seguretat dels treballadors davant el risc elèctric
Descripció: El risc elèctric és aquell susceptible de produir-se en instal·lacions elèctriques als llocs de treball, no només dels treballadors que el seu comès sigui instal·lar, reparar o mantenir les instal·lacions elèctriques sinó tot aquell treballador que a la seva activitat es desenvolupa en proximitat d'instal·lacions elèctriques, inclosos els usuaris dels equips.
El curs pivota sobre el nucli del Reial Decret 614/2001 però també es tracten aspectes de seguretat elèctrica per a qualsevol tipus d'usuari davant riscos de contactes directes o indirectes amb l'electricitat que obligaran a tractar d'altres reglaments elèctrics.
Per tant, conté una exposició teòrica que contempla la legislació elèctrica vigent, i que es complementa amb l'anàlisi exhaustiu de les causes de diversos accidents elèctrics extrets de casos reals i que amb una finalitat pedagògica ens permeten determinar sota quines circumstàncies es poden evitar aquest tipus d'accidents.

Al finalitzar el curs els participants hauran adquirit els coneixements necessaris per poder determinar sota quines circumstàncies es poden evitar els accidents derivats del risc elèctric.

Dirigit a professionals i tècnics amb responsabilitats de PRL o com tècnics de producció, instal·lació i manteniment amb responsabilitat sobre treballadors que tinguin alguna relació encara que sigui indirecta amb els equips i instal·lacions elèctriques.


Professorat


Cristóbal Trabalón 
Enginyer Industrial i Llicenciat en Dret, expert en Manteniment legal

Fitxa completa, inscripció, etc.
Per veure la fitxa completa del curs, programa, preus i tramitació de la inscripció, fes click AQUÍ
Dates: 24/11/2021
Horari: 24 i 25 de novembre, de 16 a 20 h
Lloc: Delegació del Vallès + Online en Directe