Curs pràctic de proteccions diferencials. Presencial/Online Directe
Descripció: Els objectius del curs son:
Donar a conèixer els aspectes teòrics i pràctics per entendre el funcionament de les proteccions diferencials en les instal·lacions elèctriques.
Aprendre a resoldre els problemes habituals de les proteccions diferencials així com el seu correcte dimensionat.
Metodologia:
El curs es divideix amb una part teòrica i una part pràctica.
La primera part es farà un repàs teòric dels diferents tipus de proteccions diferencials, l'origen de les fuites de corrent i el seu tipus.
En la segona part, que serà totalment pràctica, es faran les mesures sobre uns prototips que simularan instal·lacions reals.
És molt recomanable que cada alumne porti el seu aparell de verificació de diferencials i de pinces de corrent de fuga, en el cas que en disposi, per tal que pugui realitzar les pràctiques amb l'aparell que utilitza habitualment.
El curs està enfocat a enginyers i/o instal·ladors que realitzen manteniment d'instal·lacions industrials així com verificacions periòdiques d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió.


Joan Romans  Enginyer Electrònic i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions. Consultor

Fitxa completa, inscripció, etc.
Per veure la fitxa completa del curs, programa, preus i tramitació de la inscripció, fes click AQUÍ
Dates: 20/01/2022
Horari: 20 i 21 gener 2022
de 9 a 18h. dia 21 de 9 a 13h
Lloc: Delegació del Vallès - Carrer Indústria, 18 08201 Sabadell + Online en Directe