Business Intelligence. Modelat de dades i creació d'nformes interactius amb Power BI. Curs Presencial/Online en Directe
Descripció: El principal objectiu del curs és aprofundir en el coneixement de l'eina Power BI Desktop, per poder treure-li tot el seu rendiment, creant informes/quadres de comandament usant tot el potencial d'aquesta eina.

Concretament:

- Es veuran eines avançades que permeten transformar i adaptar a les nostres necessitats d'anàlisi les dades obtingudes des d'orígens de dades externs (Power Query).

- Es coneixeran i aplicaran en diferents exercicis les principals funcions DAX que permeten modelar i analitzar les dades, creant mesures, indicadors, ...

- Es veuran eines avançades per al disseny i la creació dels informes.

El curs va dirigit a tota aquella persona que ja coneix Power BI Desktop, ha utilitzat l'editor de Power Query per aplicar transformacions a les dades inicials, ha creat informes, i ha utilitzat expressions DAX per al càlcul de mesures, i està interessada en aprofundir en l'ús de Power BI per a transformar, gestionar i analitzar les dades que li permetin crear complets informes interactius.

Important: Cal tenir coneixements bàsics de Power BI o haver realitzat el curs de Power BI com a eina de Business Intelligence.


Joan Marimon Fàbregas  Lead Trainer de Microsoft Office i reconegut expert en Excel.
Formador de productivitat digital en àrees d'Office , Office 365, Power BI, Power Query i Power Pivot.

Per veure la fitxa completa del curs, programa, preus i tramitació de la inscripció, fes click AQUÍ


Dates: 13/06/2022
Horari: 13, 14 i 16 de juny, de 16 a 20 h
Lloc: Delegació del Vallès
Carrer Indústria, 18, 08201 Sabadell