Full de ruta del Biogàs. Criteris i disseny de projectes
Descripció: Els objectius del curs son:

Conèixer la situació actual en la que es troba l'ús del biogàs com a vector energètic, i la prospectiva i camí que té per endavant; adquirint una visió del que seran els futurs projectes de biometanització i les garanties d'origen.

Adquirir el coneixement principal per poder avaluar la capacitat de generació elèctrica i tèrmica que es pot aconseguir a través d'aquest biogàs, establint la capacitat de disseny i les seves limitacions d'operació, de forma que es disposin dels criteris per determinar si és millor cogenerar directament o plantejar una biometanització per altres usos.

El curs va dirigit a professionals que tinguin en el seu món laboral el biogàs com un vector a treballar, bé sigui com a propietaris/concessionaris del recurs, gestors, assessors, tècnics, inversors, etc. i vulguin conèixer la situació actual en la que es troba i la prospectiva i camí que que té per endavant. No sense passar per un exemple pràctic actual de com atendre una situació d'un digestor sense escalfar, i fins on el podríem aprofitar per cogenerar electricitat i calor amb ell, establint la capacitat de disseny i les seves limitacions d'operació.

Joan A. Pérez Rodríguez. Enginyer Industrial. Màster en Enginyeria Nuclear i Bioenginyeria. Consultor energètic i cap de projectes a Aiguasol.

Fitxa completa, inscripció, etc.
Per veure la fitxa completa del curs, programa, preus i tramitació de la inscripció, fes click AQUÍ
Dates: 29/06/2022
Horari: 29 i 30 de juny, de 9.30 a 13.30 h
Lloc: Delegació del Vallès - Carrer Indústria, 18, 08201 Sabadell