JUNTA GENERAL ORDINÀRIA DE LA DELEGACIÓ DEL VALLÈS DEL COEIC-ASSEMBLEA GENERAL DE LA DELEGACIÓ DEL VALLÈS DE L'AEIC

Comissió: Jornades Tècniques (Vallès)
Descripció: D'acord amb el que prescriu l'article 58 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), es convoca Junta General Ordinària de la Delegació del Vallès, pel proper dia 22 d'octubre 2020 a les 18h. (ONLINE)

Per acord de la Junta Directiva de la Delegació del Vallès de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC), i d'acord amb l'article 62 dels Estatuts, es convoca Assemblea d'associats el proper dia 22 d'octubre 2020 a les 18h. (ONLINE)

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació, si s´escau, de les Actes de les reunions anteriors del 27 de febrer de 2020
2. Informes dels Presidents
3. Presa de possessió dels càrrecs de la Junta del Col.legi
4. Precs i preguntes

La reunió es farà mitjançant la plataforma ZOOM, al confirmar la vostra assistència us enviarem l'enllaç de connexió.
Confirmar assistència a: valles@eic.cat


Pere Figueras i Nart
Secretari COEIC dels
Enginyers Industrials del Vallès


Miquel Angel Fos i Vieco
Secretari de l'AEIC dels
Enginyers Industrials del VallèsD´acord amb el que estableix l´article 24 dels estatuts del Col·legi Oficial d´Enginyers Industrials de Catalunya, serà possible la representació d´un col·legiat per un altre, mitjançant la delegació per escrit amb signatura autèntica del delegant i fotocopia del seu DNI o document acreditatiu equivalent. Aquesta delegació haurà de ser per causa de malaltia o absència forçosa que s´explicitarà. Cap col·legiat podrà tenir més de dos vots delegats.
Dates: Dijous, 22 d'octubre de 2020
Horari: 18 h
Inscripcions : Període inscripció tancat

Places limitades. Utilitzar la inscripció online per realitzar la reserva de plaça.