Full inscripció - Tast de Sake- amb maridatge -

Data: 02/12/2021
Codi: SABLUD021221
Dades personals
Cognoms:
Nom: NIF:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Mòbil: Informi el seu mòbil si vol que el puguem avisar en cas de cancel·lació, modificació d'horaris, etc.
@:
Titulació:
Com t'has assabentat d'aquest acte?
Dades professionals
Empresa:
NIF:
Adreça: Codi Postal:
Població:
Tel.: Fax:
@:

Condicions:

El nombre de places és limitat.
Es reservaran les places fins 5 minuts després de començar l'acte.

Per a més informació:

Col·legi/Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya
Advocat Cirera, 8, 2n, porta 23, 08201 Sabadell
Tel. 93 725 50 66 - 93 725 57 37