Visita Espai fluvial Riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana

Comissió: Jornades Lúdiques (Vallès)
Descripció: Intercol·legial tècnica del Vallès

Coneix d'aprop l'Espai fluvial del Riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana, amb aquesta visita tècnica guiada de la mà de Josep Manel Gutiérrez, del departament tècnic de Barnasfalt.
Durant les darreres dècades, la llera del riu Tenes al seu pas per Santa Eulàlia de Ronçana ha patit una pressió antròpica important a causa de l'ocupació dels terrenys dels seus marges i la modificació dels usos del sòl, fet que modificà la seva dinàmica natural i agreuja el problemes derivats de la inundació en bona part del tram urbà.Visitarem el Riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçanca, on es va dur a terme una intervenció paisatgística per millorar l'espai fluvial del 2011 al 2013.

Dins el marc de l'execució del Pla de Millora de l'espai fluvial del riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana, els objectius principals van ser:Estabilitzar talussos fluvials erosionats o inestables
Crear proteccions als marges
Establir amb garanties la vegetació pròpia de les riberes del riu Tenes a Santa Eulàlia

La millora paisatgística de l'espai
El pla de millora de l'espai fluvial del riu Tenes a Santa Eulàlia de Ronçana, va donar resposta a la voluntat de millorar el riu de manera integral.Un aspecte clau en el projecte va ser la utilització de tècniques de bioenginyeria per solucionar de manera global les problemàtiques d'erosió, degradació d'hàbitats i millora dels impactes paisatgístics en un tram de riu a nivell de terme municipal.

Dates: Dijoous, 16 de maig
Punt de trobada: Font de Sant Cristòfol

41°38'11.2"N 2°14'32.3"E
Horari: de 16 a 18:30 h
Inscripcions: Període inscripció tancat

Places limitades.