Error: El període inscripció de la Conferencia/Jornada es tancat.

El peridode inscripció de la Conferencia/Jornada a la que intenta accedir es tancat.

Si te qualsevol dubte posi's en contacte amb l'Associació/Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.