El passat 14 de desembre de 2023, Elahe Amini va defensar la seva tesi doctoral a l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya_BarcelonaTech. Aquesta tesi ha estat dirigida per les doctores M. Blanca Roncero i Cristina Valls en el marc del Programa de Doctorat en Enginyeria Tèxtil i Paperera. El treball reflectit a la tesi va ser realitzat en els laboratoris del grup de recerca en Enginyeria Paperera (CELBIOTECH) del Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny, i ha estat finançat gràcies a diferents projectes de recerca del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats.

El treball d’Elahe Amini s’ha centrat en abordar un nou enfoc per desenvolupar films de cel·lulosa amb elevades propietats barrera. El material de partida ha estat un paper fet a partir de línters de cotó el qual ha estat dissolt amb un líquid iònic.  El líquid iònic actua com a agent intel·ligent de nanosoldadura per acoblar estructures de cel·lulosa nanomètrica. S’han obtingut diferents tipus de bionanocompòsits  combinant la cel·lulosa regenerada amb àcid polilàctid, policaprolactona i nanopartícules d’òxid de zinc,  o amb nanopartícules de lignina com agents de reforç.

L’ interès en els nous biomaterials basats en cel·lulosa ha augmentat enormement en els darrers anys. Aquests es presenten en diverses formes i presenten potencials aplicacions en diferents sectors gràcies a l’abundància i versatilitat de la cel·lulosa com a biopolímer. A més, presenten l’avantatge de ser biodegradables el que els fa ser respectuosos amb el medi ambient.