Dimecres, 15 de maig, en Joan Amorós president de FERRMED, ens va presentar l'estudi sobre el Transport de mercaderies. Un Estudi exhaustiu del tràfic terrestre de mercaderies a la Unió Europea (45.000 hores de feina per part de 24 experts d'arreu de la UE).
S'ha analitzat què cal fer per aconseguir que el ferrocarril pugui assolir el 30% de participació en el transport terrestre de mercaderies (segons reclama la CE).
S'ha identificat: on es concentra el volum de transport més important, les necessitats de terminals intermodals addicionals i de noves línies, quins són els principals hubs logístics, una nova metodologia revolucionària per gestionar el transport ferroviari de mercaderies, i s'ha avaluat l'impacte socioeconòmic i mediambiental de les accions proposades.

Els resultats són espectaculars i molt favorables pel Corredor Mediterrani i per Catalunya.


 

Compartir