Des de la Intercol·legial Tècnica del Vallès vàrem realitzar, a finals de l'any passat, una enquesta digital entre tots els col·legiats de la comarca per a copsar quins són els interessos i necessitats formatives.

Amb gairebé 300 respostes obtingudes ja estem treballant per gestionar un calendari que prioritzarà aquelles preferències expressades i més votades. RESULTATS ENQUESTA

Compartir