Canvi de data: 1r. dia de curs el 5 de novembre

Aquest curs, ofereix les pautes dels aspectes legals que cal tenir presents en les actuacions pericials.
Quines són les parts del procés, quins són els drets i quins els deures del perit.
Es tracta d'un curs multidisciplinar i dirigit a enginyers generalistes.

Inscripcions

Compartir