D'acord amb el que prescriu l'article 58 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), es convoca Junta General Ordinària de la Delegació del Vallès, pel proper dia 22 d’octubre 2020 a les 18h. (ONLINE)

Per acord de la Junta Directiva de la Delegació del Vallès de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC), i d’acord amb l'article 62 dels Estatuts, es convoca Assemblea d’associats el proper dia 22 d’octubre 2020 a les 18h. (ONLINE)

 

 

Al confirmar la vostra assistència, us enviarem l'enllaç.

Compartir