D'acord amb el que prescriu l'article 58 dels Estatuts del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya (COEIC), es convoca Junta General Ordinària de la Delegació del Vallès, pel proper dia 25 de febrer 2021 a les 18h. (online en directe)

Per acord de la Junta Directiva de la Delegació del Vallès de l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya (AEIC), i d’acord amb l'article 62 dels Estatuts, es convoca Assemblea d’associats el proper dia 25 de febrer 2021 a les 18h. (online en directe)

 

 

En breu publicarem l'ordre del dia, mentre podeu confirmar la vostra assistència perquè us puguem  enviar l'enllaç de connexió a la reunió.

Inscripcions 

Compartir