Les mesures preses per l’Ajuntament per tal de garantir l’eficiència de l’administració i afavorir l’activitat econòmica a la ciutat han culminat amb una notable reducció del temps d’espera per tramitar una llicència d’obra major. En concret, el termini ha passat dels 6,5 mesos als dos mesos. Un fet que converteix l’Ajuntament de Sabadell en una administració més àgil i transparent. En el cas de les obres menors, el temps és encara inferior, se situa en un mes.

En aquests moments, el temps per a l’emissió del primer informe tècnic és tres vegades inferior que fa cinc anys. Al maig de 2019 s’havia d’esperar el triple. En aquest sentit, el volum d’expedients s’ha mantingut estable en els darrers anys.
Tal com ha explicat l’alcaldessa, Marta Farrés, “l’eficiència de l’administració és clau per afavorir l’activitat econòmica. I aquesta és una de les línies estratègiques sobre les quals treballem. Hem de ser capaços de crear riquesa i per fer-ho cal que qui vulgui invertir a Sabadell es trobi amb una administració àgil”.

Per això, en el cas de les llicències, continua Farrés, “hem reforçat el personal tècnic, hem millorat l’accés on line i hem impulsat la col·laboració amb els col·legis professionals i organismes del sector, als que agraïm la seva implicació, que ens han ajudat a buscar solucions que fossin realistes i que els fessin la feina més fàcil”.

L’esforç que s’ha fet per digitalitzar l’administració ha propiciat una gestió més transparent i accessible. Però també el reforç del personal tècnic. En concret, els professionals que informen i fan atenció sobre els expedients de llicències pràcticament s’han duplicat, en passar de 6 a 11 tècnics en quatre anys.

Pel que fa a l’administració electrònica, a Sabadell la tramitació de llicències urbanístiques es pot fer de forma telemàtica. Una de les novetats més destacades d’aquest procés és que s’ofereix als interessats la possibilitat de consultar en línia (a la web municipal) en quin punt es troba el seu expedient, estalviant, d’aquesta manera, temps, gestions i desplaçaments. Amb tot plegat, el servei és ara molt més àgil i senzill per a la ciutadania.

Precisament, amb l’objectiu de continuar reduint el terminis de resposta, es continua treballant atenent en tot moment la qualitat dels serveis tècnics i el compliment de la normativa urbanística i sectorial. En aquesta línia, destaca l’acompanyament tècnic per informar, assessorar i resoldre dubtes abans i durant el procés de tramitació de les llicències i comunicacions prèvies d’obres, per tal que des de qualsevol mitjà (presencial, telefònic o telemàtic) la comunicació amb els tècnics i els promotors sigui fluïda.


Treball conjunt amb els col·legis professionals

L’avenç del servei s’ha aconseguit, així mateix, gràcies al treball conjunt amb els col·legis professionals. D’aquesta manera, ara es pot intercanviar informació sobre els projectes que estiguin visats i així l’interessat no ha de tornar a presentar la documentació. Directament, des de l’Ajuntament es pot accedir als documents visats pel corresponent col·legi professional. Aquesta millora forma part de la implantació de l’administració electrònica.

La Taula de Llicències és una altra de les eines que han afavorit agilitzar els tràmits del servei. Aquest òrgan està format pels responsables de llicències i de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament, els col·legis professionals d’arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers, Gremi de Constructors, Apiàlia (associació d’immobiliàries) i el Col·legi de l’Advocacia de Sabadell. La finalitat de la taula és intercanviar informació, com ara novetats i problemes detectats, per tal de fer propostes de millora.

Compartir