Us comuniquem que ens ha arribat "Consulta Pública Previa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero".

Els documents de referència i la plantilla que cal utilitzar per fer comentaris, es poden descarregar de les següents adreces:

http://www.eic.cat/promocio/e_juridic/residuosmediantedepositoenvertedero.pdf

http://www.eic.cat/promocio/e_juridic/Plantilla comentaris.doc

IMPORTANT: L' idioma per dites al·legacions ha de ser el castellà.

Per poder complir amb el termini marcat per enviar les aportacions, cal que ens feu arribar les vostres propostes abans del 24 d’agost de 2018.

Podeu adreçar els vostres comentaris a l'adreça electrònica: normativaconsulta@juridic.eic.cat

Quedem a l'espera de rebre les vostres aportacions.

Compartir