Aquest passat dimarts, 13 de febrer,  amb la Intercol·legial Tècnica del Vallès (ITV) vàrem celebrar l’acte d’agraïment a en Jan Baca i na Marta Peralta per la seva desinteressada col·laboració en el disseny del nou logo d’aquesta agrupació de les delegacions vallesanes dels col·legis d’enginyers industrials, arquitectes i arquitectes tècnics. 

 
La ITV es va crear l’any 2003 amb l’objectiu de generar debat a nivell tècnic en el marc territorial del Vallès i d’impulsar projectes transversals comuns en l’àmbit de l’exercici professional i cultural (amb l’organització de cursos i jornades tècniques, visites d’obra a edificis o instal·lacions que aporten innovació constructiva o tecnològica, conferències i activitats d’interès transversal pels membres dels tres col·lectius).
 
El nou logo suposa una declaració d’intencions de les tres delegacions vallesanes dels col·legis per seguir col·laborant plegades, promovent projectes d’interès comú, amb l’objectiu de compartir talent i posar en comú experiències. Cada any estem més convençuts de les avantatges de crear xarxa i generar sinèrgies que siguin beneficioses pels tècnics que agrupem.

Compartir