16/6/2021- L'Ajuntament de Granollers signa un conveni marc de col·laboració amb tres col·legis professionals per al foment de la rehabilitació i la millora de l'eficiència energètica del parc edificat. El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona; el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya; i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya integren la Intercol·legial Tècnica del Vallès.

 

Per al president de la Demarcació del Vallès d’Enginyers Industrials, Germán Palacín, aquest  conveni “ha de ser un exemple de col·laboració per a d’altres poblacions per afrontar amb garanties d’èxit els plans subvencionats pels Fons Next Generation”. Palacín destaca que el conveni signat avui “posa al mateix nivell les atribucions que en el terreny de l’edificació tenim els enginyers, en igualtat a arquitectes i aparelladors”.


L'Ajuntament de Granollers, en el marc del pla d'acció del Pla Local d'Habitatge (2018-2023) està desenvolupament i preveu una sèrie d'actuacions adreçades a promoure la millora de la qualitat del parc d'habitatges de la ciutat: programes d'ajudes per a la millora de l'accessibilitat, de l'eficiència energètica, rehabilitació de façanes i mitgeres. A més, i com a una de les prioritats del Programa d'Acció Municipal, s'aposta per al foment de la rehabilitació i la millora de l'eficiència energètica del parc edificat i la transformació i la regeneració urbana de la ciutat.

I és que un 40% de l'energia total consumida prové dels edificis i, per això, l'Ajuntament considera que l'estratègia de rehabilitació energètica ha de ser prioritària. També per abordar els reptes plantejats des de la Unió Europea per reduir les emissions de CO₂ en un 55% de cara al 2030.

En aquest sentit, i d'acord amb el PAM, l'Ajuntament de Granollers ja està treballant en el pla d'intervenció integral del conjunt residencial de Primer de Maig, al barri Sota el Camí Ral, que inclou la millora tant de l'entorn com dels edificis, amb la rehabilitació energètica dels habitatges i la millora de l'accessibilitat. Així mateix, també preveu programes d'intervenció social i comunitària. Aquest és un dels projectes estratègics pels quals l'Ajuntament de Granollers buscarà finançament a través dels fons europeus de Recuperació, els coneguts com a Next Generation.

Per fer realitat aquests projectes i assolir els reptes plantejats, caldrà la realització de treballs tècnics a càrrec d'arquitectes, arquitectes tècnics o enginyers, com els informes d'avaluació i diagnosi del parc d'edificis de Granollers, per tal de conèixer el seu estat i fer les propostes de rehabilitació i renovació necessàries, així com de la resta de treballs tècnics derivats. Per això, l'Ajuntament ha signat un conveni marc de col·laboració amb el Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Barcelona; el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya; i el Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya, que integren la Intercol·legial Tècnica del Vallès.


L'acord preveu el suport dels Col·legis professionals i dels seus col·lectius tècnics per a la realització dels informes d'avaluació i diagnosi del parc d'edificis de Granollers, per tal de conèixer el seu estat i fer les propostes de rehabilitació i renovació necessàries, així com de la resta de treballs tècnics derivats. També el desenvolupament d'activitats relacionades amb la informació i conscienciació ciutadana dels processos de regeneració urbana, eficiència energètica i salubritat dels edificis i habitatges.

El període de vigència d'aquest conveni marc serà de quatre anys, que es podrà prorrogar per quatre anys més, i es crearà una Comissió de seguiment, formada per una representació de l'Ajuntament i de cadascun dels tres col·legis, que es reunirà com a mínim una vegada cada tres mesos.

Compartir