La Intercol·legial Tècnica del Vallès, formada per les delegacions del Vallès dels col·legis d'aparelladors, d'enginyers i d'arquitectes, organitza el pròxim 15 de juny, una visita guiada a la Xarxa espavilada de climatització d'Olot.

L'ajuntament d'Olot ha impulsat un projecte innovador d'energies renovables en una zona en què s'hi aglutinen set grans edificis municipals consumidors d'energia d'origen fòssil (gas natural i gasoil) per a la seva climatització. Aquests edificis són: l'antic Hospital Sant Jaume, el Mercat municipal, la Residència geriàtrica Montsacopa, el Museu Comarcal de la Garrotxa, la Residència geriàtrica la Caritat, el Casal de la Gent Gran i Can Monsà.

En total sumen aproximadament 26.000 m2 de superfície a climatitzar. El consum anual actual d'aquests set edificis municipals, base de càlcul del Projecte, és de 3.408.714 kWh. L'estudi previ va concloure que la zona era idònia per plantejar la construcció d'una xarxa de climatització per a subministrar als diferents edificis, utilitzant les energies renovables com a font d'energia primària.

El Projecte és pioner al nostre país ja que es converteix en la primera xarxa de distribució de climatització a partir d'un sistema híbrid d'energies renovables (geotèrmia, fotovoltaica i biomassa). És per això que s'ha dissenyat un sistema de control ESPAVILAT per a la gestió de la xarxa de climatització, que en funció de diversos factors parametritzats (climatològics, econòmics, estacionals, puntuals....) escull la utilització i/o combinació de les diferents fonts d'energia renovables instal·lades. Aquest control és transversal i també preveu poder conèixer el comportament del subsòl amb la instal·lació de sondes de temperatura en els pous de geotèrmia que permeten conèixer la resposta del terreny.

A part de l'estalvi econòmic que suposa el canvi de sistema, s'obtindrà un estalvi en les emissions de CO2, ja que en un únic any l'estalvi és de més de 750 tn de CO2. La voluntat de l'Ajuntament d'Olot és passar a ser una de les ciutats referents en l'implantació i ús d'energies renovables.

El projecte de la Xarxa Espavilada, és un exemple real de projecte que demostra que és possible realitzar aquest tipus de projectes en trames urbanes denses, i que la combinació d'energies és un bon model de gestió.
La visita del matí es complementarà amb una segona visita relacionada amb la construcció en fusta, a determinar encara, de tornada.

Dies i Hores:

Dia:       Divendres, 15 de juny
Horari:    8.30 h - Sortida amb autocar des del Parc Vallès de Terrassa.
               9.30 h - Recollida als col·legiats del Vallès Oriental. Centre comercial Sant Jordi de l'Ametlla del Vallès.

             11.30 h - Visita a la Xarxa espavilada d'Olot.
             14.00 h - Dinar (inclòs en el preu).
             16.00 
h - Visita a determinar.
             18.30 h - Aturada per als col·legiats del Vallès Oriental al centre comercial Sant Jordi de l'Ametlla del Vallès.

             19.30 h - Arribada al punt de trobada (Terrassa).             
Preu orientatiu 35€ (autocar i dinar inclòs)

INSCRIPCIONS

Compartir