Serveis d’informació de legislació i normes tècniques avalats per més de 25 anys d’experiència

Ofereixen la informació necessària per facilitar el compliment de les obligacions legals (en matèries com seguretat industrial, medi ambient, prevenció de riscos laborals) i els requeriments tècnics de productes (com marcatge CE, qualitat, seguretat, assajos).

Serveis adaptats a les necessitats particulars de cada empresa o professional, tenint en compte el sector (químic, alimentari, cosmètic, logístic, serveis, enginyeries) i el volum de l’empresa.

Serveis de normativa

DL Plus

Accés a la legislació amb avisos de novetats, gestió de requisits legals i pro- gramació de tasques de control d’inspeccions i revisions periòdiques, declaracions i permisos anuals, plans d’autoprotecció, etc. Avaluació multiseus. Adient per a empreses certificades en EMAS, ISO 14001, ISO 9001 i OHSAS. UE, Espanya, CCAA i municipis. Actualització mensual. Alerta setmanal de convocatòries d’ajuts i subvencions.

DL Abstract

Accés a la legislació amb avisos de novetats, aplicable a les empreses, productes i serveis. UE, Espanya, CCAA i municipis. Actualització mensual. Alerta setmanal de convocatòries d’ajuts i subvencions.

NT Plus

Revisió i actualització de la col·lecció de referències de normes tècniques que utilitza l’empresa en els processos, productes o serveis. Col·leccions dels principals països i organitzacions (UNE, ISO, EN, ASTM, DIN, CEI, entre d’altres). Actualització i avisos mensuals de les modificacions, substitucions i anul·lacions de normes.

NT Alert@

Accés a les referències de les normes tècniques publicades, modificades i anul·lades i la seva equivalència dels principals països i organitzacions. Actualització i avisos mensuals.

Marcatge CE

Accés a tota la normativa de Marcatge CE: directives, reglaments, referències de les normes harmonitzades i informació complementària.

Consulta l’Expert

Servei personalitzat de resposta a qüestions que afecten l’activitat de l’empresa/profes- sional. Recerca i anàlisi de legislació i/o NT.

Alerta tecnològica

Servei personalitzat que informa periòdicament de les novetats de legislació estrangera, articles tècnics i científics en l'àmbit d'interès definit per la pròpia empresa.

Continguts per a organitzacions

En l’àmbit de la normativa, adaptats als diferents formats digitals: llocs web, butlletins personalitzats, entre d’altres.

Compra de normes

Gestió de l’adquisició del text complet de les NT de qualsevol país, d’organitzacions internacionals o d’associacions sectorials.

Consultes de normes UNE

Als ordinadors de les seus dels EIC.

Fitxes reduïdes de vehicles

Localització i lliurament de  fitxes reduïdes de vehicles.

Localització de documents

Textos legals estrangers, articles tècnics, científics o sectorials, patents i informes tècnics.

Necessites més informació?

Mirar web Contacta