Aparells calibrats i verificats

Conjunt d’aparells de mesura que disposen dels certificats de cal·libració i verificació obligatoris, per realitzar les comprovacions tècniques que necessitin els enginyers col·legiats/ associats.

Luxòmetre Luminancímetre

Luxòmetre digital de conformitat a la norma DIN 5032 classe B i CIE núm. 69 Lectura en lux (lx) i footcandles (fc) Rang de 0,01 lux a 199900 lux.

Aplicacions: mesura de la intensitat de la il·luminació, comprovació de qualitat de fonts de llum, prevenció de la contaminació lumínica.

 

Sonòmetre

Sonòmetre integrador de tipus 1, amb certificat de verificació anual, segons requereix la legislació sobre metrologia. Treball com analitzador d’espectres en temps real, bandes d’octava 31,50Hz a 16kHz i a terços d’octava 20 Hz a 10kHz.


Aplicacions: mesura del nivell de soroll, determinació de l’aïllament acústic, avaluació del soroll, anàlisi freqüencial de soroll.

Necessites més informació?

Contacta