Acompanyament professional al llarg de tota la vida laboral

Destinats a facilitar el desenvolupament professional: una Borsa de Treball enfocada a diferents perfils i sectors, tallers específics per millorar competències, servei d’orientació individualitzat i personalitzat, informació i assessorament per anar a treballar a l’estranger, així com un banc de recursos amb l’actualitat laboral i documents d’interès. Tot per acompanyar en el progrés en la carrera professional.

Serveis Empresa

Publicació d’ofertes

Les empreses poden publicar, de forma gratuïta, les seves vacants per a enginyers en una plataforma que permet gestionar les candidatures i el procés de selecció.

Preselecció de candidats

És la millor opció per a les empreses que necessiten disposar de candidats ade- quats en el mínim temps. Inclou:

  • Publicació de l’oferta a la Borsa de treball i a les xarxes socials dels EIC
  • Filtrat curricular d’aquells candidats que millor encaixen amb el lloc de treball a cobrir
  • Entrevista amb els candidats per con r- mar l’interès i la motivació per l’oferta i el grau d’adequació al perfil

Serveis Col·legiats/Associats

Borsa de treball

Àmplia oferta de perfils professionals per a enginyers de diferents nivells i sectors d’activitat.

Orientació Professional

Assessorament personalitzat enfocat a mi- llorar la situació laboral dels enginyers, tant per aquells que volen reorientar la seva carrera professional com pels que volen promocionar-la. Partint de l’anàlisi del per l professional i els interessos de l’enginyer, l’orientem en l’ús de les diferents eines per assolir els seus objectius.

Servei de coaching

El coaching és un mètode mitjançant el qual el coach (la persona que dirigeix el procés) i el coachee (la persona implicada en aquest procés) busquen el desenvolu- pament del potencial d’aquesta persona, de forma metòdica i estructurada. El sistema es basa en el diàleg del coach amb el coachee i l’objectiu és assolir la mi- llora de les seves capacitats personals fent servir els seus propis recursos i habilitats. 

Necessites més informació?

Mirar web Contacta