En la darrera sessió del cicle “3 eixos de progrés a Sabadell”, organitzada ahir per la Delegació del Vallès d’Enginyers Industrials de Catalunya, es van presentar les conclusions de les dues anteriors jornades (centrades en els eixos industrial i comercial) i es van dibuixar els eixos de futur (i de present) de la ciutat cap a una Sabadell amb més espais recuperats i d’activitat, més habitatge públic, més col·laboració publicoprivada i més social.

L’enginyer industrial Jordi Izard va destacar que “si s’ha aconseguit alguna cosa (amb aquest cicle) ha sigut influir per agrupar accions i construir un bon futur”. “Un futur que ha de ser protagonitzat, principalment, per les generacions més joves”, va afegir Izard.

L’arquitecte, Roger Sauquet, sotsdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès de la UPC (ETSAV), va explicar que “cal retornar a una idea cívica de ciutat” i posar el focus en “l’aprofitament i el replantejament d’allò que ja hem construït”. Sauquet també va remarcar alguns dels reptes actuals amb què es troben els professionals de l’arquitectura com que, entre altres, “com més eficient és l’edifici, més energia es necessita per fer-lo”.

Aquesta darrera sessió va ser moderada per la secretària general del Gremi de Fabricants de Sabadell, Núria Aymerich, qui va assenyalar que “Sabadell és una ciutat amb història, amb un ric teixit associatiu, amb uns importants fonaments sobre els quals es pot construir més sòlid, amb coneixement (universitats) i que té l’obligació de ser sostenible en molts àmbits, també en el social”.

L’economista Francesc Luque, director d’Economia i Serveis del Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí, va aportar un altre punt de vista explicant què aporta el Taulí a Sabadell i en què la ciutat pot ajudar al Consorci. Luque va assenyalar la importància d’una gran població de referència per atraure talent, projectes i empreses, i que és clau pel desenvolupament de la ciutat i de l’hospital, entre altres mesures, “una bona xarxa de transport urbà que eviti l’aïllament, enfortir el sentiment de pertinença dels ciutadans, connectar-se a altres ciutats per obrir l’economia, fomentar la col·laboració publicoprivada i atraure la inversió i desenvolupar un lideratge fort en la ciutat”.

Manel Larrosa, arquitecte urbanista, va advertir que “ens estem convertint en ciutat dormitori perquè hi ha un desequilibri entre els ciutadans residents i els llocs de treball en la ciutat”. Segons Larrosa, ens manquen 20.000 llocs de treball i, per aquesta raó, “la ciutat del futur ha de tenir assentaments d’activitat perquè els espais els tenim”.

Des del vessant més social, el periodista Joan Brunet va anunciar la creació de l’Associació Plataforma Vàlua com a un exemple d’eina de les entitats del tercer sector social de Sabadell. “L’acció social és una qüestió de cogovernança, corresponsabilitat i de solidaritat en què la unitat d’acció entre els actors principals (Administració Pública i entitats socials) és condició fonamental si volem atendre a totes les persones i famílies vulnerables”, va concloure Brunet.

Vídeo de la jornada

 

Articles premsa:

Compartir