D’acord amb la convocatòria anunciada en la circular del 24 de febrer de 2020, per a la renovació de la meitat de la Junta Directiva de la Delegació del Vallès del Col.legi d’Enginyers Industrials de Catalunya i considerant els Estatuts del mateix, es presenta la següent candidatura:

SECRETARI

Pere Figueras i Nart

Col·legiat núm: 15034

 

VOCALS:

Carles Bericat i López

Col·legiat núm: 8159

 

Esteve Font i Renom

Col·legiat núm: 3774

 

Ma. Assumpta Mas i Llobet

Col·legiat núm: 6504

 

Francesc Mesas i Moreno

Col·legiat núm: 13563

 

Emilio Pérez i Pastor

Col·legiat núm: 15566

 

Els components de la candidatura accepten exercir els càrrecs d’acord amb els Estatuts vigents.

 

Sabadell, 13 de juliol de 2020

Compartir